Thursday, May 19, 2005

ЏЕЛАЛ-ЕЛ-ДИН-МОХАМЕД ИЛИ АЛЕКСАНДАР ВЕЛИКИ, СЕЕДНО

Така ќе биде сe дотогаш, до кога на прашањето “што можам јас да направам?” ќе постапуваме како којотот, кого брзата птица итрица го наместила да падне со својата куќичка на пругата, и кога тој, додека низ прозорецот го гледа возот како со сета брзина и сила јури накај него, единственото што го прави е - да ја спушти ролетната.

Сонувам како на телевизиските вести гледам како колегите не земаат изјава од нашите политичари. Како гест, како израз на нивниот, а со тоа и на нашиот став во однос на неодговорните изјави и постапки. Замислете Бучко/Бранко/Ахмети... излегуваат од автомобилите, а новинарите си свиркаат, си гледаат во небото или во своите мобилни... Овие подзастануваат, поткашлуваат, божем ја тресат прашината од нивните палта и ништо. Игноранцијата како став за одговорноста на политичарите. Зашто ако обичниот човек е одговорен кон општеството само за оној дел од неговото постапување кон другите, таа одговорност за политичарите е мултиплицирана за толку колку што добил гласови на изборите. Тие гласови се гласови на поединци, на индивидуалци, личности, чија независност, со право, е апсолутна. Единката е неограничен господар (суверен) над самата себе си, над своето тело и душа и на своите постапки.
Но, можеби, за жал,треба да се каже дека мислиме дека ова може да се примени исклучиво врз човечките суштества што достигнале зрелост во нивните способности и постапки. Оние, пак, кои се сеуште во состојба некој друг да се грижи за нив, мораат да бидат заштитени и од нивните соспствени дејства. Така е и со заедниците на тие луѓе, општествени или државни. За оние што се малолетни, почетните тешкотии на патот на стихијниот прогрес се толку големи што налага на тоа да не се бираат средства за да се надвладеат. Тешкотиите. Во такви ситуации управувачот на тие заедници, “природниот родител”, стечајниот управник, олеснувачот на дијалогот или туторот, мора да има полномошно да се послужи со секое средство за да ја постигне целта која поинаку е, можеби, недостижна. “Деспотизмот е легитимна форма на владеење со дивјаците, доколку целта е нивно усовршување, а средствата се оправдани доколку се постигне таа цел”, вели еден од главните креатори на европската либерална политичка мисла Џон Стјуарт Мил. Во таа смисла тој додава дека “слободата како принцип не може да се примени во каква-годе состојба пред да дојде времето кога луѓето станале способни да напредуваат низ слободна и рамноправна дискусија. Дотогаш, пак, за нив не постои ништо освен покорување на некој Акбар или Велики”. Во нашиот случај тој може да биде или Џелал-ел-дин-Мохамед или Александар Велики, сеедно.
И така, се додека сме малолетни, ни се допаѓало нам тоа или не, нашите тутори ќе се раководат од овие нивни веќе одамна утврдени принципи, според кои се устроени и нивните општествени заедници. За такво устројство се определивме и ние, за нашата заедница, па затоа ќе играме според тие правила. Поинаку можеме само да се правиме и понатаму деца, или недоветни, но така само во континуитет ќе ја покажуваме нашата незрелост и малолетност.
Така ќе биде с# дотогаш, до кога на прашањето “што можам јас да направам?” ќе постапуваме како којотот, кого брзата птица итрица го наместила да падне со својата куќичка на пругата, и кога тој, додека низ прозорецот го гледа возот како со сета брзина и сила јури накај него, единственото што прави е - да ја спушти ролетната.

4 Comments:

At May 30, 2005, Blogger Darko156 said...

Здраво Зоран
МОето име е дарко и го одржувам блогот комуникации: komunikacii.blogspot.com
Неодамна читав еден твој тескт за четвртиот медиум и несто малку си спомнал за блоговите и блогирањето. Би сакал да те поканам на мојот (нашиот) блог. Може да ти се види интересно.
ПОЗДРАВ
ДАРКО

 
At March 02, 2007, Anonymous Anonymous said...

Cool blog, interesting information... Keep it UP order mail buspirone Party line slots nova buspirone mercedes sl parts ultram Elestat patanol Side effects of buspirone commercial file cabinets interracial town Boating your city maryland deep vneck cashmere sweater Black seed and dental cavity paris hilton mpeg Expected value of pocket pairs holdem

 
At March 16, 2007, Anonymous Anonymous said...

What a great site film editing schools

 
At January 31, 2010, Anonymous Anonymous said...

[url=http://www.blingforfun.com]hip hop jewelry[/url],[url=http://www.blingforfun.com/pendants/cat_9.html]hip hop pendants[/url],hip hop watches,[url=http://blingforfun.com/belts/cat_18.html]bling bling[/url] ,hip hop,[url=http://blingforfun.com/chains/cat_7.html]hip hop chains[/url],hip hop bling,[url=http://blingforfun.com/chains/cat_7.html]iced out chains[/url],[url=http://www.blingforfun.com/chains/cat_7.html]wholesale chains[/url]
hip hop jewelry
wholesale hip hop watches
hip hop rings

 

Post a Comment

<< Home