Monday, June 13, 2005

НОВИНАРИТЕ И ХИСТЕРИЈАТА

Да видиме што е тоа хистерија и дали е тоа вистинската дијагноза за дел од македонското новинарство. Зборот хистерија доаѓа од грчкиот збор hystera - матка... Една од нејзините манифестации, која се однесува на сетилата. е хистеричната глувост. Слично како кај оние крај кои настанала некоја силна експлозија - ти им зборуваш, а тие не те слушаат!

Една занимлива споредба ми панда на ум деновиве. Има ли сличности меѓу хистеријата и македонското новинарство?!
Според медицинските енциклопедии, зборот хистерија доаѓа од грчкиот збор hystera - матка. Гледањето како низ цевка е само една од психогените манифестациите на оваа состојба. Друга манифестација која се однесува на сетилата е хистеричната глувост. Слично како кај оние крај кои настанала некоја силна експлозија - ти им зборуваш, а тие не те слушаат! Освен овие, во хистерични состојби спаѓаат тмурните расположенија и реактивните депресии, главно од психичка природа. Од карактеролошките особини кај хистериците се издвојуваат инфантилноста, афективната лабилност, препуштање на фантазиите. Луѓето склони кон хистерија се изразито сугестибилни и сугестивни. Тоа значи дека кога еден ќе добие хистерични симптоми, исти такви предизвикува и кај оние во непосредната околина, склони кон вакви состојби. Хистериците сакаат да се истакнуваат, но тоа е реакција на чувството на помала вредност. Се чувствуваат запоставени и настојуваат да се афирмираат наспроти неадекватните способности. Често се еротски незадоволни.
Незнам зошто имам чувство за неверојатната прецизност на оваа дијагноза во однос на еден дел на македонското новинарство.
Сакате пример: Па хистерично е, на пример, да објавите дека во кумановско се појавила непозната кожна болест кај децата и кај стоката и да сугерирате дека тоа од бомбите на НАТО кои паѓале на два километри од местото, за потоа, наредниот ден, да бидете приморани да демантирате со тоа дека, всушност, се работело за обична шуга (се разбира, без потценување на појавата)
Дека хистериците се “слепи” говори и ова. Секоја година во фебруари се слави и името на Св. Маченик Трифун - не Трипун. Овој човек станал светител заради тоа што, меѓу другото, ги лечел луѓето што биле и во потешки состојби од хистеричните. Тој навистина бил и заштитник на лозите и на овошките од штетници, но никако, ама баш никако, не бил заштитник на оние со пороци каков што е алкохолот.
И така, наместо да го спомнат името на оној што најмногу им треба, овие новинари од фебруарскиот хистеричен поход, со години на ред го сквернават неговото име нарекувајки “Свети Трипун Пијаницата”. Па, ајде ви се молам!